Poly ART UP Art Fair

2015.09.20 – 2015.09.27

Press Release

Artists: Li Dazhi, Ho Moojong, Sheng Tianhong, Shi Xinji, Yang Song, Zhao Gang

Please scan the QR code to follow us on WeChat :ayegallery