Beijing Contemporary 2018

2018.08.30 – 2018.09.02

Press Release

Booth:Story
Artists:Chen Wenji, Ji Dachun
Booth:Value – V12
Artists:Chen Yufan, Liang Ying, Luo Mingjun, Shi Chong, Shi Xinji, Wang Yabin, Yang Qiong

Please scan the QR code to follow us on WeChat :ayegallery